SP Doesburg: Geen afbraak voorzieningen op De Linie

De SP Doesburg eist van de gemeente dat een eventuele verhuizing van de bibliotheek en de komst van een zorgloket naar De Linie niet ten koste mag gaan van alle goede dingen daar zijn opgebouwd. Deze garantie zal de SP dan ook eisen tijdens de komende commissievergadering hierover.

 

SP-lijsttrekker Patrick Ott stelt dat door de komst van de bibliotheek en het zorgloket naar de Linie 4 de inloop en andere activiteiten dreigt te verhuizen. ‘De vrijwilligers zijn terecht boos. In enkele jaren hebben zij niet alleen een druk bezocht en uitgebreid programma voor ouderen, maar ook voor andere leeftijdsgroepen, opgebouwd. Dat de bibliotheek ook op de Linie gevestigd zou worden, was bekend, maar niet dat zij daar dan voor moesten wijken. Dat is volkomen nieuw voor ons, en dat mag ook niet gebeuren’, aldus Ott.

 

De SP is van mening dat de plannen en de gevolgen eerst opnieuw grondig bestudeerd moeten worden, voordat De Linie volledig op de schop gaat. Ott: ‘De reactie van de wethouder ‘We zijn in overleg en ervan overtuigd dat we een goede oplossing gaan vinden’ is niet goed genoeg. De plannen moeten in de koelkast, totdat er goede oplossing er zijn. Komt die er niet, dan moeten ze van tafel. We gaan hier niet toekijken hoe het kind met het badwater wordt weggegooid’.

 

16 reacties

 1. Hans Bleker CDA Doesburg

  Sterk punt van de SP. Ik maak me ook zorgen om de huidige voorzieningen op de Linie met de aangekondigde komst van de bibliotheek. Ik denk er net zo over. Tevens vind ik dat de vrijwilligers keihard gepasseerd zijn onlangs bij besprekingen en dat men veel meer waardering mag hebben voor deze groep mensen! Vrijwilligers maken een belangrijk onderdeel uit van de gemeenschap in Doesburg en dat zal de komende jaren alleen nog maar groeien.

 2. Rob Gossink (CDA Doesburg)

  In aanvulling op de reactie van Hans. Niet voor niets hebben wij aan het college vragen gesteld over dit onderwerp bij de raadsvergadering van januari. Zie onze reactie op de beantwoording bij: https://www.cda.nl/gelderland/cda-doesburg/actueel/toon/reactie-cda-doesburg-op-beantwoording-college-toekomst-buurtacademie-en-caleidoz/

 3. Wil Verlaan

  Het is inderdaad een zorgelijke ontwikkeling. De verhuizing van de bibliotheek naar de Linie zat al lang in de pen, maar altijd in combinatie met de al bestaande voorzieningen. Het werd zelfs als pluspunt gebracht dat inloop, dagopvang, cursussen en bibliotheek elkaar versterkten. Dat het niet samen zou kunnen gaan was een complete verrassing. Ook D66 is benieuwd waarom de plannen van destijds (al vanaf het ontstaan van de buurtacademie) nu ineens niet meer realiseerbaar zijn. Eerst maar eens goed met elkaar rond de tafel voordat er onomkeerbare besluiten worden genomen.

 4. Martin Korporaal (VVD Doesburg)

  Goed dat de SP zich mede-inzet voor de gebruikers van de Linie. Wat ons alleen erg verbaasd is dat SP aangeeft niet op de hoogte te zijn van de plannen. Als we even terugkijken naar de feiten, blijkt dat,

  1) de verhuizing van de bibliotheek naar de Linie al staand college beleid was van SP-wethouder Bouman.
  2) De plannen toen zelfs al het verhuizen van de dagbesteding naar een andere locatie bevatte, en
  3) Caleidoz zelf aangeeft dat dagbesteding en inloop bij elkaar moeten blijven.

  Dat de SP hier nu bezwaren tegen heeft is dan op zijn minst apart te noemen. Het door hun wethouder gewenste en geïnitieerde beleid wordt immers conform planning uitgevoerd. Alleen weet het huidige College dit tegen lagere kosten te realiseren dan destijds berekend was.

  Wat belangrijk is voor de gebruikers is dat zij op het juiste moment geïnformeerd worden over de verdere stappen die genomen gaan worden. De verbouwing biedt ook kansen voor het beter en efficiënter indelen, zodat er meer gebruik gemaakt kan worden van de Buurtacademie.

  Jammer dat het geheugen van sommige partijen en raadsleden zo kort voor de verkiezingen ineens selectief is geworden. Zullen we het in de toekomst vooral bij de feiten houden?!

 5. Frans van der Krul

  Martin,
  Jammer dat je zo reageert op de meest kwetsbare in onze samenleving en vrijwilligers.
  Iets kan heel efficiënt zijn maar niet levensvatbaar.
  Kleine kinderen moeten straks een drukke weg oversteken om bij de Bieb te komen, levens gevaarlijk.
  Wat blijft erover van wat in jaren is opgebouwd?
  Volgens mij wordt hier begonnen met een afbraak politiek.

 6. Rob Gossink (CDA Doesburg)

  Toch grappig hoe de opstelling van de VVD wijzigt in een raadsperiode. Was in 2011 de VVD ( net als het CDA) ernstig verbaasd over het collegebesluit om de bieb te verplaatsen naar de Linie (en waarbij de raad nooit betrokken is geweest), nu is de VVD een vurig pleitbezorger voor het verplaatsen van de bieb naar de Linie (en hoor je ze niet over het informeren van de raad). Ik blijf het vreemd vinden dat aan het verplaatsen van de bieb geen raadsbesluit ten grondslag lag. Zie berichtje uit 2011:
  https://www.doesburgdirect.nl/oppositie-doesburg-weet-niets-van-plannen-met-bieb/#more-5619

 7. Frans van der Krul

  Martin,
  Zet efficiëntie niet op de eerste plaats ,maar laat deze een afgeleide zijn van de effectiviteit.

 8. Yvonne Irving PvdA Doesburg

  Inderdaad @ Martin Korperaal heeft gelijk, de SP wethouder heeft destijds geweten wat er speelde omtrent het zoeken van nieuwe huisvesting voor de Bieb, nu zeggen dat zij dit niet wisten is een beetje raar. Wellicht komt dit door de vele nieuwe gezichten binnen de SP. En ja @Rob Gossink de raad was destijds niet geïnformeerd en mag daar boos om zijn en gevoelens over uiten. Daarmee geef je nog niet aan ook tegen een verhuizing te zijn!
  De Bieb gaf rond 2010/2011 zelf aan naar een kleinere locatie te willen omdat zij met minder m2 toe kan. Door de mogelijke komst van Action kwam een verhuizing sneller in beeld. Het huidige college VVD, PvdA ,Stadspartij, en D66 heeft de gesprekken over verhuizing naar de Linie voort gezet waar het vorige college SP, Stadspartij en D66 deze waren begonnen. Ook dit kan geen verassing voor de SP zijn indien zij door hun wethouder destijds op te hoogte werden gehouden. Caleidoz die de dagopvang en inloop beheerd heeft aan gegeven beide niet te willen scheiden ,het college heeft daar uitgebreid gesprekken over gevoerd. De vrijwilligers werden onrustig omdat ze niet van de hoed en rand wisten en allerlei verhalen de ronde deden. Na gesprekken met de wethouder (Bollen) en tijdens het aanbieden van de petitie werd al snel duidelijk dat ook zij geen scheiding willen. Gezien het pand te klein is om de Bieb erbij te huisvesten en de verbouwing plannen al klaar waren zoekt het college naar een verhuis oplossing waar iedereen zich in kan vinden. Zoals ik al eerder melde moet je soms schuiven en stuivertje wisselen voor een goed en wellicht beter resultaat. Er wordt niets afgebroken dat is opgebouwd er komen alleen nieuwe uitdagingen bij en de plekken waar deze plaats vinden verschuiven. Ook 0313 gaat betrokken worden bij de dienstverlenende functie van de buurtacademie.

 9. patrick ott

  Ik begin me een beetje te schamen voor de reacties hier
  Wij zijn hier bezig om voor de mensen wat te betekenen niet om over hun ruggen heen campagne te voeren.

 10. Hans Bleker CDA Doesburg

  Beste Patrick, deze keer zit je er naast. OPKOMEN voor vrijwilligers (bijvoorbeeld), ja dat is campagne. Maar niet ‘over de rug’ van deze groep. Jullie komen nota bene met het standpunt naar buiten zoals het CDA het al verwoorde in de raad.

 11. Frans van der Krul

  Hans,
  Hoe je het ook wil noemen, er wordt niet met de vrijwilligers gesproken, alleen als mededeling en vragen uurtje, vrijwilligers hebben nooit rechtstreeks invloed op het gebeuren, het inventaris raadpleeg je toch niet!
  Volgende week weer gesprekken 1 op 1. maar alleen met de betaalde krachten.

 12. Frans van der Krul

  Yvonne Irving PvdA Doesburg,
  Optimisme is een positieve karaktereigenschap. Een optimist is iemand die de wereld rooskleurig bekijkt, zaken van een positieve kant benaderd.

  Als je te veel optimisme hebt kun je als dromerig, zweverig, laconiek, oppervlakkig worden gezien. Je moet ook proberen realistisch te zijn, voorzichtig te zijn, risico’s juist in te schatten.

  Ik ben ook een optimist maar met een goed gevoel voor de werkelijkheid.

 13. Hans Bleker CDA Doesburg

  Frans,

  De manier waarop er met de vrijwilligers is omgegaan is ook zeer zorgelijk. Zij vormen het hart van de de ‘zorgsamenleving’ als je het mij vraagt. Zeker voor de toekomst! Deze van onschatbare groep mensen dient tijdig en correct geraadpleegd en geinformeerd te worden. Deze groep mensen wordt blijkbaar onvoldoende gewaardeerd door groepen/partijen. Daar behoort het CDA Doesburg zeker niet bij.

 14. Wil Verlaan

  Voor de duidelijkheid: ja, het plan om de bibliotheek naar de Linie te verhuizen was een van de eerste plannen waar ik als kersvers raadslid bijna twee jaar geleden mee geconfronteerd werd. Het was onderdeel van het coalitieprogramma van Stadspartij, SP en D66. En daar was/ben ik ook erg enthousiast over. Wat ik zeker nooit in enig stuk, notitie, debat of vergadering heb meegekregen is dat daarvoor andere welzijnsactiviteiten zouden moeten wijken. Daar hebben we noch in een commissie noch in de raad over gesproken. Voor mij is dit helemaal nieuw, ik hoorde er pas over toen vrijwilligers van de Linie aan de bel trokken. Daarom zeg ik nogmaals: laten we er eerst maar eens goed naar kijken op de plek waar dit hoort: de commissie Maatschappelijke Ondersteuning en laten we alle betrokkenen de mogelijkheid geven erover mee te praten. Zo werkt een democratie, dus snel aan de slag om een breed gedragen oplossing te zoeken!

 15. Frans van der Krul

  Hoi Wil,
  Als vrijwilligers is er een verzoek tot inspreken bij de Griffie ingediend
  Onze eerste voorkeur gaat uit om alles bijeen te houden op de linie.
  Zie hiervoor de eerste stukken op Doesburgdirect van mij op 20 dec 2011:
  Alleen inbreiden zal niet gaan er zal dus moeten worden uitgebreid, dus een stuk eraan, kost wat en dan heb je ook wat.Op naar het MEC (Multi Educatieve Centrum).

 16. Nindy Wernicke

  Even terugkomend op de plaatsing van de bibliotheek. Wellicht te simpel gedacht maar ben nu toch wel aardig nieuwsgierig!! Is het een optie dat de bibliotheek zich kan vestigen in 1. Het arsenaal of 2. waar voorheen Etos zat. Het laatste is waarschijnlijk, gezien de hoge maandelijkse lasten, niet mogelijk maar wel een prachtige plek. Midden in het centrum, veilig voor de kinderen en volgens mij qua m2 ruim genoeg. Maar goed..het was slechts een gedachtegang dus laat de reacties maar komen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2021 DoesburgDirect.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑