De eerste evaluatie van de invoering van het continurooster op de Openbare Dalton Basisschool De Wetelaar in Doesburg staat voor half oktober gepland. Dan buigt de Medezeggenschapsraad zich over het vijf-gelijke-dagen-rooster dat per schooljaar 2014-2015 wordt ingevoerd.

 

In het nieuwe schooljaar begint de schooldag iedere dag om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur. Dit betekent dat kinderen overblijven op school en hun boterhammen op school eten. De middagpauze zal worden verkort en om twee uur is de schooldag afgelopen.  De praktijk laat zien dat ouders, leerkrachten en kinderen na enige gewenning over het algemeen positief zijn over het continurooster, zo laat De Wetelaar weten in een persbericht.

 

Na een ouderraadpleging bleek een overgrote meerderheid voor een vorm van continurooster. Van deze groep was een ruime meerderheid voor het 5-gelijke-dagen-model.

 

Op woensdagavond 29 januari was de informatieavond voor de ouders. De ouders zijn al in een eerder stadium ingelicht en konden op deze avond nog toelichting vragen over de organisatie. Ruim 50 ouders hebben de avond bezocht. Half oktober 2014 wordt de invoering geëvalueerd met de medezeggenschapsraad.

 

De Wetelaar staat komende zomer bol van veranderingen. Naast de invoering van het continurooster krijgt het te maken met veel nieuwe leerlingen als gevolg van de overname van ‘buurman’ De Ark.