BSMR zoekt nieuwe leden

De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad Doesburg (BSMR) zoekt nieuwe leden. De BSMR is een adviesorgaan voor het college van burgemeester en wethouders van Doesburg en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over het gemeentelijke beleid op diverse beleidsterreinen. Dit betreft vooral “zorg en welzijn” (Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)) en “werk en inkomen” (Wet Werk en…

Lees meer