Centrum

Werkgroep vitalisering Binnenstad Doesburg van start

Gemeente Doesburg, Stichting Stadsmanagement, DOV en vastgoedeigenaren hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk aan de vitalisering van de binnenstad van Doesburg te werken. Begin juni waren, op initiatief van Stichting Stadsmanagement en gemeente, vastgoedeigenaren uitgenodigd om op het stadhuis te spreken over onder meer de aanpak van leegstand. Hieruit is een kleinere werkgroep ontstaan, waarin…

Lees meer

Videoverslag kennissessie persberichten schrijven van Hanzegilde

De laatste kennissessie voor het zomerreces van netwerkvereniging Hanzegilde Doesburg op 19 juni 2013 ging over het schrijven van persberichten. De workshop-achtige sessie werd verzorgd door Ingrid Kooijman van Ingrid Kooijman Tekst & Beeld (www.ingridkooijman.nl) en Richard Kok van DoesburgDirect.nl (www.doesburgdirect.nl). Zo’n twintig aandachtige zelfstandig professionals waren afgekomen op de thema-avond.

Lees meer