Centrum

Meerderheid ondernemers voor komst ondernemersfonds

Uit een draagvlakmeting onder de ondernemers is gebleken dat een ruime meerderheid voor de komst is van een ondernemersfonds in Doesburg. Na een informatiebijeenkomst op 28 oktober konden alle bijdrageplichtige ondernemers hun stem uitbrengen. Hiervan heeft 53% gebruik gemaakt, waarbij 94% zich heeft uitgesproken voor de komst van een ondernemersfonds in de binnenstad van Doesburg.

Lees meer