Centrum

Arsenaal in Doesburg krijgt multifunctionele bestemming

Ondernemers uit Doesburg willen het uit de vroeg 15-de eeuw daterende Arsenaal verwerven, restaureren en exploiteren. Zij willen het gebouw een multifunctionele bestemming geven. Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van de plannen en besloten in te stemmen met het voorgestelde gewijzigde gebruik van dit monumentale pand. Volgens het bestemmingsplan zijn kantoren,…

Lees meer