Centrum

Gemeentelijke zelfstandigheid thema bij lokale media

De gemeentelijke zelfstandigheid van Doesburg staat de komende dagen centraal in de lokale media. DoesburgTV, HanzestadRadio en DoesburgDirect.nl, die als nieuwe media lokaal aan de weg timmeren, zullen aan dit onderwerp aandacht besteden. Aanleiding hiervoor is de langlopende discussie over of Doesburg zelfstandig moeten blijven opereren of dat het moet fuseren met andere gemeenten.

Lees meer