Aanpak wateroverlast binnenstad Doesburg

Het College van B&W van Doesburg heeft een quickscan laten uitvoeren naar de wateroverlast die een aantal keren afgelopen voorjaar tijdens hevige buien de binnenstad van Doesburg, waar veel ondernemers zijn gevestigd, heeft geteisterd. Ook zijn in de zomer drie bewonersavonden gehouden over dit onderwerp. Conclusie: de stad moet efficiënter en doelmatiger omgaan met regenwater.