Sociaal Team Doesburg aan de slag

Sinds kort is in Doesburg het Sociaal Team actief. Het team bestaat uit hulpverleners uit verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. Wanneer een inwoner een hulp-, zorg- of ondersteuningsvraag heeft, kan hij of zij in eerste instantie terecht bij het centrale informatie- en adviespunt in De Linie 4 of bij de consulent van de gemeente. Blijkt dat…

De Franse taal leren bij de Buurtacademie

De Heer Eldering, oud-docent Frans gaat de Franse les bij de Buurtacademie in Doesburg verzorgen. De heer Eldering wil zijn kennis en kunde ter beschikking stellen voor mede-inwoners en hen kennis laten maken met deze mooie taal. De Buurtacademie stelt hiervoor haar ruimte beschikbaar. Het gaat voorlopig om tien wekelijkse trainingen van elk 1,5 uur.…

Doesburg ondertekent regionale contracten Jeugdhulp en Wmo

De gemeente Doesburg heeft contracten afgesloten met zorgaanbieders voor het verlenen van zorg en ondersteuning voor Jeugdhulp en Wmo. Deze contacten zijn het resultaat van een gezamenlijk inkooptraject van de twaalf regiogemeenten, waaronder Doesburg. Voor deze regiogemeenten had de gemeente Arnhem de bevoegdheid gekregen om de onderhandelingen met zorgleveranciers te voeren. Doesburg heeft met 91…